KONGRE İLANI | Şanlıurfa İl Hakem Kurulu
TFFHGD Ş.URFA ŞUBESİ GENEL KURULU

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ ŞANLIURFA ŞUBE BAŞKANLIĞI’ ndan DUYRULUR.

 

Derneğimizin 11.01.2018 perşembe günü saat 19:00 da Dernek binasında 12.Olağan genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 18.01.2017 Perşembe günü saat 19:00 da aynı yerde yapılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş olup tüm genel kurul üyelerine duyurulur.

 

GÜNDEM

 

1.    Açılış ve Yoklama.

2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3.    Divan Heyetinin Teşkili

4.    2015 – 2018 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.

5.    Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

6.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.

7.    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

8.    2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

9.    Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerden aylık toplanacak bağış miktarın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na bağışların Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

10.Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

11.Dilek ve Temenniler.

12.Kapanış.Eklenme Tarihi : 26.12.2017
Footer