KONGRE İLANI | Şanlıurfa İl Hakem Kurulu
TFFHGD GENEL BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENELGE

Tarih     : 28.03.2018                                                                 

Sayı       : 11 / 295                                                                      

Konu     : 12.Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

 

Sayın TFFHGD Şube Başkanlığı’na

 

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 7.maddesinin amir hükümleri çerçevesinde;

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Tüzüğü’nün 33.maddesi gereği Ocak ayında gerçekleşen 79 şubenin genel kurullarında yapılan seçimlerde; aynı tüzüğün 13.maddesi gereği, 79 şube başkanı ile 492 Merkez Genel Kurul Delegesi belirlenerek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün “Merkez Genel Kurulu’nun Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulleri” başlığı altındaki 14.maddesinde olduğu gibi;

TFFHGD 12.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat:09.00’da Ankara/Çankaya ilçesindeki Anadolu Hotels Downtown Ankara Kongre Salonu’nda yapılmasına,

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 23 Nisan 2018 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.  

Genel Kurul ile ilgili ulaşım, konaklama ve diğer konularla alakalı bilgilendirme genelge ek’imizde belirtilmiştir.

Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulunda il Şube Başkanlığınızı temsil edecek Genel Kurul Delegelerine, yukarıda belirtilen konuların zamanında ve eksiksiz olarak duyurularak katılımın sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                               

                                                                                                               Dr. Abdurrahman ARICI

                                                                                                                   Genel Başkan    Eklenme Tarihi : 28.3.2018
Footer